Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Esperanto

Esperanto er et kunstsprog.

Baggrund

L.L. Zamenhof, øjenlæge i Warszawa, udgav i 1887 (under pseudonymet d-ro Esperanto) en bog med grammatik, ordlister og teksteksempler for et af ham opfundet kunstsprog. I bogen som blandt esperantister populært kaldes la Unua Libro (den første bog), kaldes sproget simpelt hen Lingvo Internacia (et internationalt sprog). Sproget fik hurtigt tilhængere som begyndte at kalde det Esperanto efter forfatterens pseudonym. Esperanto betyder en håbende person.

Idé

Zamenhofs mål med at lave esperanto var at det skulle blive alles andet sprog som man kunne lære foruden sit modersmål for at lette mellemfolkelig kommunikation. Zamenhof mente at manglende kommunikation og forståelse var en af årsagerne til krig og fjendskab mellem forskellige nationer. Baggrunden for dette regnes at være Zamenhofs opvækst i byen Białystok; i den østlige del af det nuværende Polen hvor der taltes 5 sprog: polsk, russisk, hviderussisk, tysk og jiddisch.

Kultur

Sproget blev hurtigt udbredt blandt en voksende tilhængerskare og det udviklede sig til et levende sprog med sin egen særegne kultur. Det tales og bruges til fag- og skønlitteratur både originalt og i oversættelser. Zamenhof lagde fra starten stor vægt på litterær anvendelse og skrev digte på sproget og oversatte mange klassiske værker (for eksempel Hamlet og andre skuespil af Shakespeare, og mange af H.C. Andersens eventyr). I dag bruges esperanto inden for stort set alle områder: Der er for eksempel en del orkestre som udelukkende spiller og udgiver musik på esperanto, og af Wikipedia er den 11. største med 14.000 artikler (juli 2004).

Lingvistisk set

Lingvistisk set bygger esperantos ordforråd hovedsageligt på de romanske sprog med visse germanske og slaviske indslag. Grammatikken er agglutinerende hvilket betyder at ordstammerne aldrig ændres eller forkortes, men sammensættes uforandrede ved orddannelse. Det betyder at esperanto grammatisk set står nærmere for eksempel tyrkisk og japansk end de store europæiske sprog. Esperanto er regelmæssigt og systematisk opbygget og regnes i almindelighed for at være betydeligt lettere at lære end etniske sprog.

Typiske argumenter for at lære og bruge esperanto

Esperanto er et sprog, der er lavet specielt til at folk fra forskellige landee kan kommunikere gnidningsfrit med hinanden. Esperanto har været brugt i praksis i mere end hundrede år, og har udviklet sig til et sprællevende sprog, der er i stand til at udtrykke alle tankens nuancer.

Internationalt og neutralt

Esperanto tilhører ikke et bestemt land eller folk, og giver derfor ikke fordele til nogle fremfor andre. Enhver der taler esperanto har de samme rettigheder over det, og det fungerer således som bindeled mellem forskellige kulturer.

Let at lære

Esperanto har en enkel og logisk grammatik, en fleksibel ord- og sætningsopbygning, og et ordforråd der bygger på hvad der i forvejen er internationalt kendt. Alt dette tilsammen gør det hurtigere at tilegne sig end noget fremmedsprog - måske ti gange hurtigere end engelsk eller tysk, ifølge videnskabelige undersøgelser.

Hvorfor lære esperanto?

Verden åbner sig på en anden måde, når du lærer esperanto. Du kan...

Få venner

over hele verden, for eksempel pennevenner i fjerne lande og fra andre kulturer. På udlandsrejser kan man med fordel benytte "Pasporta Servo" - en fortegnelse med over 1000 adresser i 60 lande over folk, der taler esperanto og tilbyder dig gratis overnatning.

Deltage i arrangementer

med andre der taler sproget. Der findes alt fra den ydmyge ugentlige komsammen i den lokale esperanto-klub til årlige kongresser som Verdens-Esperantokongressen eller den Internationale Ungdomskongres. De store internationale møder holdes et nyt sted hvert gang, og kan have tusindvis af deltagere. Mange får en oplevelse for livet, første gang de oplever sådan et møde med bred, international deltagelse og multikulturel atmosfære.

Lære andre kulturer at kende

gennem et ægte internationalt udtryksmiddel: esperanto giver adgang til en omfangsrig litteratur, såvel original som oversat. Der findes også masser af tidsskrifter på esperanto, og regelmæssige radioudsendelser. Samt ikke mindst en levende teater- og musikkultur.

Eksterne henvisninger

Foreninger: Kurser:
Kunstsprog
Afrihili | Esperanto | Glosa | Ido | Idiom Neutral | Interlingua | Klingon | Latino sine flexione | Loglan | Lojban | Novial | Occidental | Ro | Solresol | VolapykDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: