Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Evolutionsteori

Evolutionsteorien (eller Udviklingslæren) er en videnskabelig teori, der giver forklaringen for organismernes forandring over tid (evolution). Evolutionen er en følge af naturlig selektion (eller: naturlig udvælgelse) i kombination med et reproduktionsoverskud og mutationer, der skaber ny variation. Et vigtig aspekt af evolutionsteorien er ideen om den fælles afstamning af alt liv fra en enkel form.

Table of contents
1 Evolutionsteori kortfattet
2 Evolution og artsdannelse
3 Naturlig selektion
4 Seksuel selektion
5 Fælles afstamning
6 Kreationisme
7 Se også
8 Eksterne henvisninger

Evolutionsteori kortfattet

Evolutionsteorien siger at:

  1. individuelle organismer som regel får mere afkom end nødvendigt for at lade arten overleve, så der altid går en del tabt; (reproduktionsoverskud)
  2. efterkommere er nogen gange forskellige fra deres forældre pga. tilfældige forandringer i genomet (mutationer);
  3. disse forandringer er arvelige;
  4. disse forandringer kan påvirke chancerne for en efterkommer til at overleve og reproducere sig selv, så de bedst egnede vil få mere afkom end de dårligst egnede (naturlig selektion);
  5. og fordi det er omgivelserne der afgør hvilke egenskaber gør individer som de bedste egnede, vil organismerne på denne måde forandre sig i trin med forandringer i omgivelserne.

Hvis en isoleret gruppe individer på denne måde ændres så meget således at indbyrdes reproduktion ikke længre er muligt med resten af den oprindelige art, er der opstået en ny art (artsdannelse).

Evolution og artsdannelse

For mange er evolution synonym med artsdannelse, fordi evolutionen ses som et process der former nye 'arter'. Med 'arter' menes der her dog som regel nye typer organismer, og ikke arter i den biologiske forstand. Den biologiske definition af en art er 'en gruppe organismer der indbyrdes kan få afkom'. Evolution og artsdannelse er derimod to helt forskellige processer, der dog er tæt tilknyttet hinanden. Artsdannelse er den proces der skaber nye arter ved at to populationer af en forfaderart isoleres i tilstrækkeligt lang tid således at evolutionen gør dem for forskellige fra hinanden for at kunne få afkom mere. Denne krydsningsbarrière kan være rent genetisk, eller være baseret på at to arter under naturlige omstændigheder aldrig vil krydses i praksis. Læs mere i artiklerne om artsbegrebene og artsdannelse.

Naturlig selektion

Naturlig selektion eller udvælgelse er den proces der er med til at forårsage forandringer i de samlede egenskaber af en gruppe organismer ved at sortere de individer fra der er mindre egnet til at overleve og få afkom.

Seksuel selektion

Naturlig selektion er ikke den eneste kraft der udformer organismer. En anden faktor der kan spille en vigtig rolle er udvælgelse af en partner af de forskellige individer af en art. Dette hedder 'seksuel selektion' og har i ekstreme tilfælde for eksempel ført til at påfuglehannen har enorme imponerende halefjer. Ifølge en teori skyldes menneskets store hjerne også 'seksuel selektion'.

Fælles afstamning

Indbefattet i evolutionsteorien ligger antagelsen at alt liv stammer fra en fælles forfader i en fjern fortid...

Kreationisme

Kritikken af evolutionsteorien er primært at finde i religiøse cirkler udenfor den videnskablige scene. De primære kritikere af evolutionsteorien er de såkaldte kreationister (eng.: creationists), som antager en form for særlig skabelse, enten ved en bogstavelig fortolkning af skabelsesberetningen i 1. Mosebog i Det gamle Testamente eller på anden måde. Et væld af videnskabsfolk, bl.a. forfatteren Richard Dawkins, og andre kritikere af kreationisme afviser dog indsigelserne som uvidenskabelige og baseret på forvanskninger og urealistiske antagelser.

Se også

Eksterne henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: