Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Frederik 6.

Frederik 6.
Dansk konge:1808-1839
Norsk konge:1808-1814
Valgsprog:Gud og den retfærdige sag
EfterfulgteChristian 7
Blev efterfulgt af:Christian 8
Fødselsdato:28. januar 1768
Fødselssted:Christiansborg
Dødsdato:3. december 1839
Dødssted:Amalienborg slot
Gift med:Marie Sofie Frederikke
af Hessen-Kassel
Børn:2 piger
Frederik VI, søn af Christian VII og Caroline Mathilde af Storbritannien fødes den 28. januar 1768 på Christiansborg. Han er konge af Danmark fra 1808-1839 og af Norge fra 1808-1814.

Den 31. juli 1790 vies kronprins Frederik på Gottorp Slot til Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel, datter af landgreve Karl af Hessen og Christian VII´s søster Louise. De får otte børn, hvoraf de seks dør som spæde/små. Ingen drengebørn lever, derimod to døtre. For at færdiggøre dette tema: Frederik VI har den sidste officielle kongelige elskerinde i Danmark, Bente Rafsted. Hun tildeles navnet fru Frederikke Dannemand, samtidig med at hun i 1829 får rang af oberstinde. Deres forhold, som mere eller mindre accepteres af dronningen, varer gennem mere end 30 år.

Pga faderens tilstand er han i realiteten regent fra 1784. Han har en trist barndom. Efter at moderen, dronning Caroline Mathilde bliver forvist til Tyskland og hendes elsker, Struensee, arresteret i 1772, står den 4-årige Frederik tilbage med en sindssyg far, der er ude af stand til at tage sig af ham. Efter et kup bliver han i 1784 optaget i statsrådet, hvorved han bliver kronprinsregent for sin sindssyge far indtil 1808. Som fungerende regent iværksætter han på opfordring af A.P. Bernstorff, juristen Christian Colbjørnsen og brødrene Christian og Ludvig Reventlow landboreformer, der fører frem til bondens frigørelse af stavnsbåndet og overgang til selveje. Og den 20. juni 1788 ophæves stavnsbåndet. For 14–36 årige mænd, der endnu ikke har været soldater, først med virkning fra år 1800. Bønderne er nu frie borgere, der kan rejse, hvorhen de vil.

For ikke at blive inddraget i den fransk–britiske storkonflikt, slutter Danmark sig i år 1800 til det svensk–russisk–preussiske neutralitetsforbund. Da den danske regering nægter at træde ud af forbundet, angriber englænderne under ledelse af viceadmiral Nelson i 1801 den danske flåde på Reden ud for København. Under svære tab får Nelson tilintetgjort en stor del af de danske skibe. Men da en betænkelig admiral Hyde Parker giver Nelson signal til at indstille kampen, sætter denne som bekendt kikkerten for det blinde øje og fortsætter. Nelson sender en forhandler i land med et brev til kronprins Frederik. Under trusler om at brænde de erobrede danske skibe med mandskabet om bord, giver kronprinsen efter de britiske krav og indstiller skydningen. Det er ved den lejlighed, at den unge danske søhelt Peter Willemoes udmærker sig.

I 1804 bliver Napoleon kejser af Frankrig, og i de følgende år erobrer han størsteparten af det europæiske fastland. Tilbage er stort set kun Storbritannien og Rusland. I 1807 allierer Rusland sig med Frankrig. England forlanger, at Danmark enten allierer sig med Storbritannien eller udleverer den danske flåde. Svaret er et klart nej, og den engelske flåde går til angreb på København. Efter tre døgns bombardement kapitulerer hovedstaden, og ved den lejlighed bliver Vor Frue Kirke og mange andre bygninger ødelagt. Man tvinges til at gå ind på kravet om udlevering af flåden til englænderne. Dette medfører, at kronprins Frederik knap to måneder senere indgår et forbund med Frankrig, et forbund, der skulle vise sig skæbnesvangert for Danmark.

Efter faderen Christian VII's død i 1808 er Frederik VI konge både af navn og af gavn. Efter tronbestigelsen sætter han i realiteten statsrådet ud af kraft, og i tiden frem til 1814 bliver der ikke afholdt statsrådsmøder. Kongen regerer ved hjælp af et kabinet, men specielt under indflydelse af generaladjudantstaben, der under krigen holdt kongen fast i det skadelige forbund med Napoleon.

Da Napoleon i 1812 angriber Rusland, allierer russerne sig med Storbritannien. Sverige går også med, da de får løfte om Norge som erstatning for Finland, som russerne tog i 1809. Rusland forsøger også at få Danmark med i alliancen, men Danmark siger nej, da russerne står fast på, at Danmark skal afgive Norge til Sverige. Efterhånden står Frederik VI tilbage som Napoleons sidste forbundsfælle. Efter Napoleons afgørende nederlag må Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med Storbritannien og Sverige, hvorefter vi afstår Norge til Sverige - efter 444 år under den danske krone.

Som så mange andre monarker og fyrster i Europa deltager Frederik VI i Wienerkongressen 1814–1815. Og han falder pladask for den smukke 18-årige Caroline Seuffert med de smukke, brune øjne, og kongen indlogerer hende på et palæ i byen. Han skænker hende rige gaver og inviterer hende med til kostumefester ved hoffet. Denne kongelige betagelse kommer til at koste Danmark en livslang pension på 2000 gylden, som hvert år udbetales af statskassen. Karoline viser sig at have et godt helbred, hun overlever 4 danske konger og dør først som 96-årig.

Kongen må nødtvungent giver efter stadig voksende krav fra befolkningen om demokratisering. Der oprettes 4 Stænderforsamlinger (kongen sørger for, at de kun bliver rådgivende): i Roskilde for øerne, i Viborg for Jylland, i Slesvig for Hertugdømmet Slesvig og i Itzehoe for Hertugdømmet Holsten. Island og Færøerne får 3 pladser i Øernes Stænderforsamling. Universitet og gejstligheden bliver også repræsenteret. Stænder skal kun samles hvert andet år. Det var så som så med demokratiet, idet kun ca én af hver 40 indbyggere har valgret, afhængig af indkomst- og formueforhold. Og "selvfølgelig" kun mænd. Valgretsalderen er 25 år.

I 1837 iværksættes en landsindsamling for at skaffe penge til byggeriet af et museum i København, som skal rumme Thorvaldsens samlinger af egen og andres kunst. I september 1838 kommer Thorvaldsen tilbage til København efter mere end 40 år i Rom. Samme år giver Frederik VI grunden, hvorpå museet kom til at ligge - lige ved siden af Christiansborg. Byen København giver store summer til museumsbyggeriet, der tegnes af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. Den 18. september 1848 åbnes Thorvaldsens Museum, Danmarks første museumsbygning.

Frederik VI dør den 3. december 1839 på Amalienborg og gravsættes i Frederik V´s kapel i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af Christian VIII.

Efterfulgte: {} Efterfulgtes af:
{} {}

Se også

Kilder/henvisningerDenne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Bolig.com
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger og andelsboliger.
Andelsbolig i København
Lejebolig i København
Selvsalg
Realkreditlån
Boligadvokat
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: